İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKAMIZ

SİLKAR Madencilik insana yapılan yatırımın aslında sistemin sürekliliğine yapılmış bir yatırım olduğunun bilincinde, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider olmanın verdiği haklı gururla üretim faaliyetlerini yürütürken; çalışanlarına, ilgili taraflara (müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz) daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla uygulanmakta olan ISG Yönetim Sistemimiz;

  • İş sağlığı ve güvenliği açısından, faaliyetleriyle ilgili olarak uymak zorunda olduğu yasal ve diğer şartlar ile müşterilerinin talep etmiş olduğu gereklilikleri yerine getirmeyi,
  • SİLKAR Madenciliğin kuruluş amacına, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risk ve fırsatlarının doğasına uygun olarak tüm süreçlerimizden, ürünlerimizden ve bunların transferleri, depolanması ve atıkların uzaklaştırılması  sürecinde oluşabilecek her türlü tehlike ve risklerin, bilimsel değerlendirme yöntemleriyle tespit edilerek, yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için yeterli kaynağın ayrılmasını,
  • Bu önlemlerin sürekliliğini sağlayarak tüm çalışanlar arasında güvenlik bilinci geliştirmek, sorumluluk ve yetkilerin her kademedeki çalışanlar tarafından karşılıklı iş birliğiyle paylaşıldığı, çalışan ve temsilcilerinin danışma ve katılımı için uygun bir çalışma ortamı yaratmayı,
  • Süreçlerimizden kaynaklanabilecek sağlık, emniyet ve riskler konusunda paydaşlarımızın bilinçlendirilmesini sağlayacak eğitim programlarını sürekli kılmayı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı,
  •   İSG hedeflerinin belirlenmesi için politikamızın bir çerçeve oluşturmasını, 
  •  Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltıcı önlemlerin başlatılıp, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasıyla birlikte İSG sisteminin geliştirilerek, uygulanmasıyla ilgili sorumluluğun her kademedeki çalışanlarla paylaşılmasını sağlayarak, “sıfır” iş kazası ve “sıfır” meslek hastalığı hedefine ulaşmak amacıyla İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.

İSG faaliyetlerinin etkin bir biçimde yerine getirilip, devamının sağlanması için yapılacak çalışmalara SİLKAR MADENCİLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. çalışanları olarak destek verdiğimizi bildirir, İSG Politikamızı paydaşlarımıza ve üçüncü taraflara açık tutmayı taahhüt ve beyan ederiz.

Murat TÜRKOĞLU
General Manager

Dünya Çapında SILKARSTONE

Silkar JV

Doha, Katar

Silkar Hellas

Drama, Yunanistan

AKDO Pasifik

3445 Arden Road Hayward,
CA 94545
Telefon: +1 510 785 2536
Fax: +1 510 785 0895

AKDO Manhattan Showroom

22 West 21st Street
New York, NY 10010
Telefon: +1 212 485 0448
Fax: +1 212 485 0449

Merkez

Silkar Plaza, Orta Mh. Topkapı Maltepe Cad. No.6 Bayrampaşa 34030 İstanbul, TR
Telefon: +90 212 576 75 00
Fax: +90 212 576 77 88
info@silkarstone.com

Üretim Tesisleri

Mermer Fabrikası - Bilecik, Türkiye
Hürriyet 2. OSB. Mahallesi 8. Cadde No:4
Merkez \ Bilecik
Telefon: +90 228 216 01 90
Fax: +90 228 216 01 97

Mozaik Fabrikası - Bilecik, Türkiye
Hürriyet 1.O.S.B. Mh. 1.O.S.B.
Ata Bulvarı Caddesi No:14/1 Bilecik
Telefon: +90 228 216 03 34
Fax: +90 228 216 03 33

Üretim Tesisleri

Mozaik Fabrikası - Shijiazhuang, Çin

AKDO Merkez

1435 State Street Bridgeport, 06605
CT 06605
Telefon: +1 203 336 5199
Fax: +1 203 336 0603

İletişim