Dünya İçin Ne Yapabiliriz?

Günümüz şartlarında çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili yaklaşımlar, üretim ve tüketim sürecindeki kaynakları etkin kullanılması konusu, bir tercihten ziyade bir gereklilik haline gelmiştir. Sürdürülebilirlik bugün, yalnızca tedarik ve üretim aşamaları değil, tüketimden geri dönüşüme kadar olan tüm sürecin çevreye etkileri ve verimliliğini de kapsayan bir kavram olarak karsımıza çıkmaktadır. Silkar olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemini her gün kendimize hatırlatıyoruz. Bu noktada çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri sağlamanın yanı sıra, hizmet aşamalarımızdaki küçük dokunuşlarla, doğal kaynakları korumak ve yasam döngüsünün sürekliliği sağlamak konusunda ne denli büyük etkiler yaratabileceğimizi biliyoruz.
Bu sebeple;
• Atık sularımızın %99’unu arıtıp geri kazanıyoruz.
• Arıtılmış suları işletmede kullanmak için elektrik enerjisinden faydalanmıyoruz.
• Tehlikeli atıkları, diğer atıklardan ayrı toplayıp, lisanslı firmalarda geri dönüşümünü/kazanımını gerçekleştiriyor, eğer bu mümkün değilse yine lisanslı firmalarca bertaraf edilmesini sağlıyoruz.
• Üretim yaparken ölçülerimizi, minimum atık oluşturacak şekilde seçiyoruz.
• Mermer atıklarımızı, mozaik fabrikalarımızda hammadde olarak kullanıyoruz.
• Açtığımız her ocak için ağaçlandırma yapılması amacıyla, Orman Bakanlığı’na katkıda bulunuyoruz.
• Dark Olive ocağımız 2018 yılında "en çevreci kurum/işletme" ödülünü almıştır.

 

Dünya Çapında SILKARSTONE

Silkar JV

Doha, Katar

Silkar Hellas

Drama, Yunanistan

AKDO Pasifik

3445 Arden Road Hayward,
CA 94545
Telefon: +1 510 785 2536
Fax: +1 510 785 0895

AKDO Manhattan Showroom

22 West 21st Street
New York, NY 10010
Telefon: +1 212 485 0448
Fax: +1 212 485 0449

Merkez

Silkar Plaza, Orta Mh. Topkapı Maltepe Cad. No.6 Bayrampaşa 34030 İstanbul, TR
Telefon: +90 212 576 75 00
Fax: +90 212 576 77 88
info@silkarstone.com

Üretim Tesisleri

Mermer Fabrikası - Bilecik, Türkiye
Hürriyet 2. OSB. Mahallesi 8. Cadde No:4
Merkez \ Bilecik
Telefon: +90 228 216 01 90
Fax: +90 228 216 01 97

Mozaik Fabrikası - Bilecik, Türkiye
Hürriyet 1.O.S.B. Mh. 1.O.S.B.
Ata Bulvarı Caddesi No:14/1 Bilecik
Telefon: +90 228 216 03 34
Fax: +90 228 216 03 33

Üretim Tesisleri

Mozaik Fabrikası - Shijiazhuang, Çin

AKDO Merkez

1435 State Street Bridgeport, 06605
CT 06605
Telefon: +1 203 336 5199
Fax: +1 203 336 0603

İletişim