Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Dünyamızın doğal kaynaklarını korumak ve yaşam döngüsünün sürekliliğini sağlamak, vazgeçilmez değerlerimiz arasında yer almaktadır. Uygulama ve yaklaşımlarıyla Doğal taş sektörünün öncü firması olarak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için;

  • Çevreyle ilgili olarak şirketimizin uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile ilgili taraflarımızın beklentilerine uymayı,
  • “Sürdürülebilir Gelişim” yaklaşımı çerçevesinde, işletmelerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak analiz etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Doğal taş üretim ve işleme faaliyetlerimizin tümünde çevrenin korunmasını, çevresel etkileri dâhil amaç ve bağlamımız ile uygunluğunu, kirliliği kaynağında önlemeye yönelik tedbirleri, proje tasarım sürecinden başlayarak, atık miktarlarımızı azaltacak ve mümkün olduğunca geri kazanım yöntemlerini uygulamayı,
  • Faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi için gerekli her türlü enerji, su gibi kaynakları verimli bir şekilde kullanarak tüketimimizi azaltacak tedbirlerin alınması ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişmenin izlenmesini,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir istenmeyen olay veya acil durum esnasında oluşabilecek, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirlerin planlanıp, uygulanmasını,
  • Çevre bilinci ve duyarlılığımızı tüm paydaşlarımıza yaymak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini,
  • Çevre hedeflerinin belirlenmesi için politikamızın bir çerçeve oluşturmasını, 

sağlayacak çalışmalar yapmayı taahhüt ederiz. 

Murat TÜRKOĞLU
General Manager

Dünya Çapında SILKARSTONE

Silkar JV

Doha, Katar

Silkar Hellas

Drama, Yunanistan

AKDO Pasifik

3445 Arden Road Hayward,
CA 94545
Telefon: +1 510 785 2536
Fax: +1 510 785 0895

AKDO Manhattan Showroom

22 West 21st Street
New York, NY 10010
Telefon: +1 212 485 0448
Fax: +1 212 485 0449

Merkez

Silkar Plaza, Orta Mh. Topkapı Maltepe Cad. No.6 Bayrampaşa 34030 İstanbul, TR
Telefon: +90 212 576 75 00
Fax: +90 212 576 77 88
info@silkarstone.com

Üretim Tesisleri

Mermer Fabrikası - Bilecik, Türkiye
Hürriyet 2. OSB. Mahallesi 8. Cadde No:4
Merkez \ Bilecik
Telefon: +90 228 216 01 90
Fax: +90 228 216 01 97

Mozaik Fabrikası - Bilecik, Türkiye
Hürriyet 1.O.S.B. Mh. 1.O.S.B.
Ata Bulvarı Caddesi No:14/1 Bilecik
Telefon: +90 228 216 03 34
Fax: +90 228 216 03 33

Üretim Tesisleri

Mozaik Fabrikası - Shijiazhuang, Çin

AKDO Merkez

1435 State Street Bridgeport, 06605
CT 06605
Telefon: +1 203 336 5199
Fax: +1 203 336 0603

İletişim