SILKARSTONE - Mermer, Mozaik ve Lamine Doğal Taş | Tarihin Sanatla Yeniden Dokunması: Prusias ad Hypium Antik Kenti

Blog

Tarihin Sanatla Yeniden Dokunması: Prusias ad Hypium Antik Kenti

Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarıyor. Özellikle "Dionysos Kült Mekanı"nını yansıtan aslanlı mozaik, antik dönem sanatının ve zanaatının eşsiz bir örneği olarak yeniden hayat buluyor.

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde konumlanan Prusias ad Hypium Antik Kenti, tarihi MÖ 3. yüzyıla kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Başlangıçta "Hypios" adıyla tanınan kasaba, doğudan batıya uzanan ovada sona eren bir tepe üzerine kurulmuş ve zaman içinde adını "Kieros" olarak değiştirmiştir. Bithynlerin I. Prusias (MÖ 230-182) liderliğinde Mariandynlere ve Herekleia Devleti'ne karşı başlattığı harekette Kieros'u fethetmiş ve buraya bir Bithyn Kolonisi yerleştirerek kenti geliştirmiştir.

Antik tiyatro, Helenistik Çağ'da (MÖ 300-30) inşa edilmiş ve Roma Dönemi'nde (MÖ 30-MS 300) eklemeler yapılmıştır. Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde bulunan bu tiyatro, iki kademeli olup sahne arkası duvarı ile ikinci kademenin oturma sıralarının bir bölümü günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Kemerkasım Su Kemerleri, şehrin eski su tesisatından kalan 11 adet istinat ayağını günümüze taşıyor. Moloz taştan yapılmış olan su kemeri, üzerinden geçen su kanallarını taşıdığı düşünülen bir yapıdır.

Atlı Kapı, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin giriş kapısıdır ve I. Grup anıt eserlerinden biridir. Sur duvarları üzerinde kullanılan yazıtlı devşirme malzemeler, farklı onarımlar sırasında eklenmiştir. At kabartmalı kapı lentosu, yerel kalker malzemeden yapılmış olup üzerinde at tasviri ve Grekçe bir yazıt içeren bir mezar steli bulunuyor.

Roma Köprüsü, Roma Dönemi'ne aittir ve beyaz mermer blokların harç kullanılmadan bir araya getirilmesiyle inşa edilen bir teknik doküman niteliğindedir.

Batı Sur Duvarları, 4.70 metre yüksekliğinde ve 118 metre uzunluğundadır. Kesme blok taşlar kullanılarak yapılan surlar, Helenistik ve Roma Dönemleri'ne aittir ve Doğu Roma Dönemi'nde gerçekleştirilen onarımlar sırasında devşirme malzeme kullanıldığını ortaya koyuyor.

Konuralp Müzesi, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin kültürel mirasını korumak amacıyla kurulmuş olup 2003 yılında ziyarete açılmıştır. Müze, 1.848 arkeolojik eser, 491 etnografik eser ve 3 bin 898 sikke olmak üzere toplamda 6 bin 237 eseri içermektedir. Müzede 3 teşhir salonu, 1 laboratuvar, 2 depo, 1 konferans salonu ve idari bölümler yer alıyor.

Antik Kentlerde kullanılan doğal taşlar, üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen hala güzelliklerini ve sağlamlıklarını koruyor. Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde keşfedilen aslanlı mozaik, doğal taşların özenle tasarlanarak benzersiz estetiğinin geçmişten günümüze uzanan gücünü sergiliyor. Duvar ölçüleriyle uyumlu bir şekilde kullanılan mermer plakalar, ince işçilikle hazırlanan beyaz, mavi, sarı, yeşil ve kahverengi tesseralardan oluşan mozaik tabanla buluşuyor. Geometrik desenlerle bezenmiş mozaiğin çerçevesi, daha büyük ve renkli tesseralardan oluşuyor, ortasında ise dörtgen çerçeve içinde davul ve flüt betimlemeleriyle süslenmiş bir sahne bulunuyor. Her bir mozaik, sanatçının ellerinde özgün bir esere dönüşüyor, böylece her detay kendi hikayesini anlatıyor.

Kaynakça : https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/duzce/gezilecekyer/antk-sehr-prusias-ad-hypium-konuralp

https://www.arkhedergisi.com.tr/haber/prusias-ad-hypium-antik-kentinde-aslanl%C4%B1-mozaik-bulundu

İletişim